CV opdatering

Hvad er et godt CV?.....Det vil jeg forsøge at give dig et bedre indblik i her....


Dit CV behøver ikke være lavet i en skabelon som findes i utallige former på internettet, brug bare en blank side i et tekstbehandlingsprogram, det vigtigste er at du får så mange relevante oplysninger med som muligt!

Dit CV er dokumentation for din erfaring og kunnen, det er det du har brugt rigtig megen tid på at lære og udvikle dig til!

Det er en slags brochure for hvem du er og hvad du kan og vil i fremtiden - kort sagt et visitkort for DIG!

På dette visitkort anbefaler vi at der er listet en række punkter op som fortæller hvem du er og som er let for virksomheden og jeg at forstå - både som erhvervsperson, men også privat.


  • Et vellignende billede
  • Private oplysninger såsom alder, bopæl, familie, fritidsinteresser, tillidserhverv
  • Karrakteristik af din person - personlige egenskaber, hvad gør dig speciel
  • Tidligere stillinger med tidsangivelse og en kort beskrivelse af arbejdsopgaver - husk angivelse af årsag til jobskifte
  • Uddannelser - korte/længerevarende
  • Den værdi du kan tilføre - dette kan også udelades og uddybes i din ansøgning